ชื่อห้องกระทู้(รวม)ตอบ(รวม)ชม(รวม)คำอธิบายPREFIXID
ชมรมเชียร์และแปรอักษร488591330172ชมรมเชียร์และแปรอักษรCAB1610002


หมายเลขหัวข้อ
18385ภาพ+VDO การประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ KU70 (28 ส.ค.53) จำนวน 4,700 ภาพ
จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก]
ล่าสุด=[11/2/2010 12:09:42 AM] ตอบ= [519] ชม= [37663]  
แจ้งลบ

Page: 1 2 3 4 
[Page=1/4]

ข้อความที่=351075

ภาพ+VDO การประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ KU70 (28 ส.ค.53) จำนวน 4,700 ภาพ


ภาพทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับ (ภาพขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง จำนวน 4700 ภาพ)
http://kucitypic.kasetsart.org/kucitypic/WebFormPageB.aspx?FOLDER=kucity8_pic150_1&PAGE=1

[1] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [8/31/2010 2:57:29 AM] [Hits counter=69261681] แจ้งลบ

ข้อความที่=351076

ยังมี VDO กองเชียร์ บน stand ต้องรอซักครู่ครับ

กระทู้นี้ จะโพสไม่ขึ้น จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบ
โดยอาจตัดข้อความที่ไม่เหมาะสม (แทนด้วย "..." โดยจะ post ข้อความลงใหม่ ต่อท้ายล่างสุด
แต่ข้อความเดิมจะถูก disable ไม่ให้มองเห็น แต่ข้อมูลยังคงอยู่ไม่ได้ลบ เพียงแต่ไม่โชว์)
หรือไม่อาจจะถูกลบออกในภายหลังก็ได้ ถ้ามีคนแนะนำแจ้งลบ

===========================
ผลการประกวด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปี 2553

เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม=คณะบริหารธุรกิจ
ฉากยอดเยี่ยม=คณะเศรษฐศาสตร์
สุดยอดหนุ่มดาวป่วง=คณะเกษตร
สุดยอดสาวดาวป่วง=คณะสังคมศาสตร์
สุดยอดหนุ่มดาวเชียร์=คณะศึกษาศาสตร์
สุดยอดสาวดาวเชียร์=คณะสังคมศาสตร์
กองเชียร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 4=คณะเกษตร
กองเชียร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3=คณะบริหารธุรกิจ
กองเชียร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2=คณะศึกษาศาสตร์
กองเชียร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1=คณะประมง
กองเชียร์ ชนะเลิศ=คณะมนุษยศาสตร์

เชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 4=คณะเกษตร
เชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3=คณะบริหารธุรกิจ
เชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2=คณะเศรษฐศาสตร์
เชียร์ลีดเดอร์ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1=คณะศึกษาศาสตร์
เชียร์ลีดเดอร์ ชนะเลิศ=คณะมนุษยศาสตร์

ชนะเลิศประเภทถ้วยรวม=คณะมนุษยศาสตร์

[2] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [8/31/2010 3:02:24 AM] [Hits counter=69261721] แจ้งลบ

ข้อความที่=351078

VDO ถ่ายเน้นไปที่กองเชียร์
ส่วน VDO ของลีด คงต้องรอทางคณะต่าง ๆ ส่งรวบรวมมาลงให้อีกทีนะครับ
รวมถึงภาพถ่ายเพิ่มเติมจากกล้องอื่น ๆ ด้วย
หรือไม่ ก็ช่วยลง youtube หรือไม่ก็ facebook ก็ได้ ช่วยแจ้ง Link ลงในกระทู้นี้ด้วยครับ

**ตอนนี้ น่าจะ download ได้แล้วครับ ถ้าไม่ได้อีก ช่วย comment บอกด้วยครับ
ถ้าไม่ได้ ช่วยบอกด้วยว่า ใช้ net ม.เกษตร หรือ ใช้ของ ISP เอกชน นะครับ
เพราะเป็นไปได้ว่า net ม.เกษตร อาจจะ block port ไม่ให้ download นะครับ
31 ส.ค. 53 เวลา 22.42

ตอนนี้ยังลงได้ไม่ครบทุกคณะ จะทยอยลงเพิ่มไปเรื่อย ๆ ครับ

กองเชียร์ คณะมนุษยศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/hum_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/hum.wmv
=========================
VDO
กองเชียร์ คณะประมง
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/fish_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/fish.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะศึกษาศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/edu_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/edu.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะบริหารธุรกิจ
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/bus_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/bus.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะเกษตร
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/aggie_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/aggie.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/arch_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/arch.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/eng_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/eng.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/vet_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/vet.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะเศรษฐศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/econ_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/econ.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/vettech_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/vettech.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/food_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/food.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/sci_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/sci.wmv
=========================
กองเชียร์ คณะสังคมศาสตร์
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/soc_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/soc.wmv
=========================
=========================
ชมรมเชียร์ (พิธีเปิด)
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/cheer_club_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/cheer_club.wmv
=========================
=========================
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปี 2553
จอขนาดเล็ก
จอขนาดใหญ่download
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/awards_512k.wmv
ftp://kucitytv.kasetsart.org:443/kucity4_vdo101/awards.wmv
=========================

[3] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [8/31/2010 3:02:39 AM] [Hits counter=69261725] แจ้งลบ

ข้อความที่=351079

ขอมาประเดิมซะหน่อย ฮ่าๆ

[4] จากคุณ :[iPockz] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:53:06 AM] [Hits counter=69262384] แจ้งลบ

ข้อความที่=351080

สวยงามมากคะ

[5] จากคุณ :[123] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 4:22:00 AM] [Hits counter=69262687] แจ้งลบ

ข้อความที่=351081

คนแรกมาเจิม

[6] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 4:36:08 AM] [Hits counter=69262876] แจ้งลบ

ข้อความที่=351082

หงอคง ทำไมน่ารักจัง เขาเป็นใครหนอ เขามาจากไหน แอร๋ยยยยส์
ปีนี้ทำดีหลายคณะเลย ชื่นชมๆ ปีหน้าจะมาดูอีกนะจ๊ะ

[7] จากคุณ :[Jidjazzy] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:03:20 AM] [Hits counter=69265835] แจ้งลบ

ข้อความที่=351085

กรี๊ดดด ในที่สุดรูปก็มา ดีใจๆๆๆๆ

[8] จากคุณ :[^^] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:09:20 AM] [Hits counter=69267423] แจ้งลบ

ข้อความที่=351086

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับ ^^

ขอบคุณครับ

ปล. ขอให้กระทู้นี้เป็นกระทู้เชิงสร้างสรรนะครับ เราเป้นลูกเกษตรเหมือนกัน
อย่ามาทะเลาะกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ

[9] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:44:57 AM] [Hits counter=69268697] แจ้งลบ

ข้อความที่=351087


กระทู้จะร้อนไหมน่ะ

[10] จากคุณ :[เบาหวิว] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:12:28 AM] [Hits counter=69269734] แจ้งลบ

ข้อความที่=351088

คณะอะไร คอนเซ็ป อะไรบ้าง
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
พอดีไม่ได้ไปดู

[11] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:22:46 AM] [Hits counter=69270119] แจ้งลบ

ข้อความที่=351089

สวยหลายคณะเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ลีด ม เกษตรนะค่ะ

[12] จากคุณ :[dekdeetu] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:25:00 AM] [Hits counter=69270208] แจ้งลบ

ข้อความที่=351090

มาลงชื่อไว้ก่อน อยากอยู่หน้าแรก ฮี่ๆๆๆๆ

ขอปั่นงานก่อน ยังไม่มีเวลาดูรูป :P

แอบเสียดาย คอมเม้นต้องผ่านการกรอง .. ไม่ได้อ่านคอมเม้นมันส์เหมือนยังแข่งกันไม่จบ แหะๆๆๆๆ

[13] จากคุณ :[ทามะจัง (SC Leader)] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:27:58 AM] [Hits counter=69270272] แจ้งลบ

ข้อความที่=351091

จะรอนะครับ อาจารย์ ^^

[14] จากคุณ :[dimmy] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:45:21 AM] [Hits counter=69270835] แจ้งลบ

ข้อความที่=351092

มารอวีดีโอ : )

[15] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:47:28 AM] [Hits counter=69270921] แจ้งลบ

ข้อความที่=351093

คิดถึงโชกุน

[16] จากคุณ :[แฟนคลับ] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:27:09 AM] [Hits counter=69272124] แจ้งลบ

ข้อความที่=351095

มนุษย์ ตั้งใจหน่อยนะ ปีหน้าเอาใหม่

[17] จากคุณ :[โฮโฮ่] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:58:07 AM] [Hits counter=69273282] แจ้งลบ

ข้อความที่=351096

เริ่ดคร้า... รูปแรกมาก้อสวยงามซ่ะขนาด[18] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 12:00:10 PM] [Hits counter=69273373] แจ้งลบ

ข้อความที่=351098

รางวัล costume นี้เค้าตัดสินกันยังงัยค่ะ ช่วยบอกด้วย กรรมการน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้นะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

[19] จากคุณ :[88] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 12:20:51 PM] [Hits counter=69274237] แจ้งลบ

ข้อความที่=351101

มีคนเปิดประเด็นแล้วนะ...
ปล.รอวิดีโอครับ

[20] จากคุณ :[blah] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 12:25:57 PM] [Hits counter=69274403] แจ้งลบ

ข้อความที่=351103

เกิดอะไรขึ้นกับ อก คะ
ชุดแย่กว่่าทุกๆปีเลย เอาคุณโน๊ตกลับมาเถอะค่ะ
อะไรอะไรจะได้ดีขึ้น ติดตามผลงานของ อก มาทุกปี
แต่ปีนี้ไม่ไหวเลย ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะ แต่มันไม่ใช่ อก
ผิดหวังจริงๆ เอาใหม่ปีหน้านะคะ

[21] จากคุณ :[อก] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 12:32:19 PM] [Hits counter=69274630] แจ้งลบ

ข้อความที่=351105

สแตนด์มนุษย์พลาดตอนแรกคือเปิดเพลงก่อนโดยที่ยังไม่ได้จัดแถว แล้วก็พลาดตอนจบที่ดึงผ้าผิดทำให้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้

สแตนด์ประมงก็พลาดตอนที่แปรเพลตเป็นตารางหมากรุกทั้งสองครั้งพลาดทั้งสองครั้ง

แต่ถ้าดูแล้วมนุษย์จะพลาดเยอะกว่าเพราะเป็นจุดที่เห็นชัดมาก ทุกคนในโรงยิมเห็นหมดว่าพลาด

แล้วหลีดประมงหายไปไหน ?_?

[22] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 12:34:49 PM] [Hits counter=69274730] แจ้งลบ

ข้อความที่=351110

มนุษย์ศาสตร์ ช่วยออกมาชี้แจงโชว์หน่อยซิครับ
ดูไม่รูเรื่องว่าอะไรคืออะไร ทำไมนร้ำไหลบนสแตน
ทำไมลีดหญิง ถึงปล่อยพระถัง
แล้วไหนคือ พระไตรปิฏก

[23] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 1:19:43 PM] [Hits counter=69276307] แจ้งลบ

ข้อความที่=351112

ดูแล้ว ถ้าติดตาม คิดตามจะนึกออกนะครับ
ปีนี้ทุกทีม ที่มาที่ไป มีเนื้อเรื่อง.....


[24] จากคุณ :[คิดก่อนพิมพ์] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 1:37:44 PM] [Hits counter=69276817] แจ้งลบ

ข้อความที่=351113

ศึกษาสุดยอดมากเลย รอดูปีหน้านะ เชียร์อยู่!! ^^

[25] จากคุณ :[ED] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 1:50:49 PM] [Hits counter=69277392] แจ้งลบ

ข้อความที่=351114

เห็นด้วยกับ [คิดก่อนพิมพ์] :D
ปีนี้มีที่มาที่ไปทุกทีม งานคิดพัฒนาขึ้นทุกคณะครับผม

[26] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 1:56:43 PM] [Hits counter=69277677] แจ้งลบ

ข้อความที่=351115

สแตนด์มนุษย์พลาดตอนแรกคือเปิดเพลงก่อนโดยที่ยังไม่ได้จัดแถว

>>> เท่าที่เห็นนะ อันนี้ผมว่าเขาไม่ได้พลาดนะ เท่าที่ดูพิธีกรไม่ได้ดูว่าสแตน์เขาพร้อมหรือยัง

ตอนแรกเห็นว่าต้องจัดแถวก่อนนิ คนเปิดเพลงเขาคงไม่ได้สังเกตสแตนหรอกครับ

เขาคงเปิดตามที่พิธีกรนับถอยหลังมากกว่า คงต้องถามพิธีกรแล้วละว่าทำไมนับถอยหลังทั้งๆที่เขายังไม่พร้อมนะ . . .

ส่วนเรื่องตอนจบอันนี้ผมไม่ทราบครับรอคนทำเขามาตอบละกันนะแต่ปีนี้เท่าที่ดูแต่ละคณะเจ๋งมากๆเลย คิดไม่ผิดที่ปีนี้มาดูอีก

[27] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 1:59:07 PM] [Hits counter=69277769] แจ้งลบ

ข้อความที่=351117

วีดีโออีกมุมหนึ่งของคณะสถาปัตย์ครับ

Part I http://www.youtube.com/watch?v=sXuWrK8EDAY&feature=player_embedded
Part II http://www.youtube.com/watch?v=3t6RzueR0oA&feature=player_embedded
Part III http://www.youtube.com/watch?v=LplIm1c7kGE&feature=player_embedded

ขอให้ชมกันให้สนุกนะครับ

ขอบคุณอาจารย์ปัญญาสำหรับวีดีโอและรูปสวยๆ ครับ

[28] จากคุณ :[Archleader] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 2:03:36 PM] [Hits counter=69277930] แจ้งลบ

ข้อความที่=351118

มนุดสุดยอดครับบบบ ฮี่ฮี่
ดีใจด้วยนะครับผมม

[29] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 2:04:00 PM] [Hits counter=69277940] แจ้งลบ

ข้อความที่=351122

อยากจะบอกว่าพิธีกรพูดให้น้อยๆ ลงก็ได้นะคะ มันเสียเวลาการแข่งขันมากๆ เลยคะ

[30] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 2:38:01 PM] [Hits counter=69279385] แจ้งลบ

ข้อความที่=351123

ถาปัด เราชอบหมึกพอลของนายมาก!! :D

[31] จากคุณ :[emptii] [สมาชิก] [8/31/2010 2:38:32 PM] [Hits counter=69279408] แจ้งลบ

ข้อความที่=351124

อยากรู้คอนเซบของแต่ละคณะง่ะ

[32] จากคุณ :[emmyja] [สมาชิก] [8/31/2010 2:39:20 PM] [Hits counter=69279433] แจ้งลบ

ข้อความที่=351126

ผลการตัดสิน
ไม่เป็นที่น่าพอใจ
อย่างเเรง

[33] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 2:44:29 PM] [Hits counter=69279561] แจ้งลบ

ข้อความที่=351127

ลีดผู้หญิงคือปีศาจดอกบัวไงคับ ต่อสู้กับ ซุนหงอคงจนแพ้ จึงจำยอมด้วยรสพระธรรมแห่งหลวงจีนซัมจั๋ง ประกอบกับ สวรรค์เปิด ภาพพระยูไล หลั่งธารน้ำแห่งธรรมสู่พุทธศาสนา ไงคับ
...
ชอบเศรษฐศาสตร์ที่สุด ชอบมาก แหวกแนว กล้ามาก
...
ชมประมงอย่างเดียวที่กล้าเต้นเอียงตรงกับแสตน ไม่เหมือนศึกษา แสตนเอียงยังไงไม่สน ลีดโซนต้องตรงขนานกับสนามไว้ก่อนเป็นการง่าย
...

[34] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:00:44 PM] [Hits counter=69280046] แจ้งลบ

ข้อความที่=351128

ลงชื่อ อยากอยู่หน้าแรก

อิอิ

[35] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:05:55 PM] [Hits counter=69280217] แจ้งลบ

ข้อความที่=351131

ขอบคุณมากๆๆ จากพวกเรา เศรษฐศาสตร์

[36] จากคุณ :[เจ้าที่] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:08:59 PM] [Hits counter=69280324] แจ้งลบ

ข้อความที่=351133

concept เอาเท่าที่จำได้นะ กลัวผิด ถาผิดก็ช่วยกันแก้ด้วยคับ

- วิทยาศาสตร์ : Gladiator (คณะตัวเอง เลยบอกได้ชัวร์)

- มนุษยศาสตร์ : ไซอิ๋ว
- ประมง , สัตยแพทย์ : หมากรุก (ชนดังโครมมม!)
- เกษตร : เงาะป่า
- เทคนิคการสัตวแพทย์ : รักร้าว
- เศรษฐศาสตร์ : แม่นาค
- บริหารธุรกิจ : สุริยัน จันทรา (ใช่ไหม?)
- ศึกษาศาสตร์ : อียิปต์ ฟาโรห์ มัมมี่ (ประมาณนั้น)
- สังคมศาสตร์ : อาหรับ (ไม่ใช่อินเดียนะ ออกแนวแขกๆ)
- วิศวกรรมศาสตร์ : อะไร ไซบีเลี่ยนเนี่ยแหละ ฟังไม่ถนัด
- อุตษาหกรรมเกษตร : แม่มด (ช่ายป่ะ?)
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ : Avatar (vs Lady Gaga!)

[37] จากคุณ :[ทามะจัง] [สมาชิก] [8/31/2010 3:13:57 PM] [Hits counter=69280468] แจ้งลบ

ข้อความที่=351134

ขอบคุณมากนะคับที่ช่วยเสนอแนะ และควรที่จะหันไปดูคณะตัวเองด้วยว่าทำได้ดีแล้วหรือยังก่อนไปว่าคณะอื่น

[38] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:18:22 PM] [Hits counter=69280592] แจ้งลบ

ข้อความที่=351135

ชอบคณะมนุษย์ค่ะ ดูเป็นเรื่องราวดี ชอบตอนจบมากอะ เหมือนดูหนังอยู่เลย
เเบบ กลับไปชมพูทวีป พุทธรูปออกมา สายน้ำหลั่งลิน เป็นธารน้ำ ป่า ภูเขา เเม่น้ำ ดอกบัวผุดขึ้นมา
ดูมันลึกซึ้งดี >__<

[39] จากคุณ :[0011000] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:39:17 PM] [Hits counter=69281386] แจ้งลบ

ข้อความที่=351137

มาปูเสื่อรอ 5555

[40] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 3:48:41 PM] [Hits counter=69281824] แจ้งลบ

ข้อความที่=351139

อยากมีชื่ออยู่หน้าแรกอ่ะ

[41] จากคุณ :[Arch Gaga] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 4:01:38 PM] [Hits counter=69282270] แจ้งลบ

ข้อความที่=351144

ภ้าให้เดาตอนจบมนุษย์ศาสตร์คงจะใช้ผ้าคลุม stand แล้วก็ดึงผ้าสีฟ้าออกมาเป็นน้ำตก แต่พอดีผ้ามันไปพันกันตอนม้วนมันก็เลยออกมาดูมั่วๆ แต่ก็ลุ้นอยู่

[42] จากคุณ :[หห] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 4:13:56 PM] [Hits counter=69282718] แจ้งลบ

ข้อความที่=351146

มนุษทำแด๊นซ์สวยทุกปีเลยค่ะ ชอบมากๆ

[43] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:00:38 PM] [Hits counter=69284379] แจ้งลบ

ข้อความที่=351148

ถึงท่านคณะกรรมการการตัดสินโครงการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ปี2010 และ ชมรมเชียร์และแปรอักษร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

(ถึงผู้อ่านรบกวนอ่านแบบไม่อคติด้วยเพราะผู้เขียนไม่ได้จะว่าหรือเหน็บแนมคณะไหนๆแต่แค่ไม่เคลียในส่วนของการตัดสิน)


ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชมรมเชียร์ที่มีกิจกรรมดีๆๆแบบนี้ขึ้นมามันเป็นการสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะได้ดียิ่งยิ่ง(ในหมู่คณะนะ) และให้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อคณะ และที่สำคัญได้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของชมรมเชียร์ในแต่ละปีด้วยว่ามีการพัฒนาระบบการทำงานกันเป็นไปอย่างไร และร่วมถึงขีดความสามารถของแต่ล่ะคณะว่ามีมากขึ้นมากขึ้นจนน่ากลัว แต่สิ่งที่จะบอกต่อไปนี้คือ อยากทราบรายละเอียดรางวัล Best Comtume มากๆอ่ะคะว่ามีเกณฑ์การตัดสินไงใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ทำไมผลมันขัดๆๆกับสายตาคนดูไหมอย่างไร

เท่าๆที่รู้มาการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยเราไม่ได้เน้นที่ concept หรอกหรือ การตี concept การสื่อออกมาให้ตรงตามคอนเซฟ มันไม่มีผลเลยทำให้คนดูหลายๆคนเขาจะมองศักยภาพของคณะกรรมการอย่างไร คือไม่เคลียใช้ไรตัดสินแต่กรรมการทุกคนย่อมมีเหตุผลตรงนี้ก็เคารพในการตัดสิน

บอกเลยล่ะกันว่าเรา คณะเกษตร หวังรางวัล Best Comtume ไว้เยอะเพราะพวกเราได้ทำกันเองเกือบทั้งหมด กระทั้งการเลือกเนื้อผ้า การลงDetailต่างๆในชุด ไม่ใช่แค่ตัดเองลายผ้าที่เห็นคือ เอามาต่อเองด้วยมันอาจจะดูธรรมดานะถ้ามองแบบไม่ใส่ใจอ่ะ แต่มันคือคอนเซฟที่ควรคงไว้ให้อยู่คู่กับการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของมหาลัยของเราที่ควรจะเน้นที่ คอนเซฟ แต่หากเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์ควรไปเน้นที่Detailในชุดว่ามีไรน่าสนใจในชุดนั้นๆ และหากเน้นที่ความสวยงามก็ต้องดูที่คอนเซฟอีกว่าเป็นอะไร (สมมุติ จะให้เราเอาผ้าเลื่อมหรือเลื่อมปักบนชุดเงาะป่ามันก็ไม่ได้เพราะคณะเราคิดว่าจะตัดสินที่คอนเซฟ) สำหรับคณะที่มีคอนเซฟความคิดสร้างสรรค์แนวแฟนซีเขาก็จะได้เปรียบไปในตรงนี้แต่สิ่งที่คณะที่ไม่ใช่แนวแฟนซีจะรู้สึกเครียดกว่าว่าจะสื่อไงให้เหมือนจริงที่สุดและต้องปรับอย่างไรให้สวยงามเพื่อใช้ประกวด มันจะกำกับความคิดเพราะคำว่า คอนเซฟ แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปเราได้ต่อลายผ้าเองเพื่อให้เกิดความสวยงาม และได้รู้มาว่า(อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เป็นเกณฑ์หรือป่าวถ้าไม่ใช่ต้องขอโทษ)ชุดชายหญิงสีต้องแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งหากคณะที่มีคอนเซฟที่แบบล็อคความคิดไว้ ตัวอย่างเช่น เงาะป่า เป็นชนเผ่าซึ่งใครๆก็รู้ว่าชุดควรเป็นอย่างไรสีชุดควรเป็นเช่นไร จะให้เงาะชายเป็นชุดสีเหลืองมันก็ไม่ได้ และคณะกรรมการทราบหรือว่าชุดแนวแฟนซีนั้นๆมีการแต่งกายแบบใด หรือความชอบส่วนตัวว่าสวยดี สีสวย ผ่านๆไปแค่นั้น และถ้าชุดหลุดบ้างไรบ้างการตัดคะแนนเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเห็นด้วย แต่ก็อยากจะบอกว่า เราคณะเกษตรทำกันเองเป็นนิสิตที่ใช้ความรู้ความสามารถจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์มาใช้ในการฝึกทำชุดเพื่อลีดกิจกรรมแข่งนี้จึงเป็นอีกส่วนที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้น้องๆได้ลองทำจริงๆ พวกเราไม่ใช่มืออาชีพ

และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดใครจะว่าอะไรไม่รู้ แต่สิ่งที่จะบอกให้คนที่ว่ารู้ คือ เมื่อหว่านพืชแล้วทุกคนย่อมหวังผล และหากพืชนั้นได้ดูแลเอาใจใส่อย่างดีย่อมเป็นพืชที่มีคุณภาพยิ่ง เพราะพืชที่ทุกคณะปลูกไม่ใช่แค่ ดอกหญ้า ไม่ใช่แค่ตะขบ แต่มันเป็นพันธุ์พืชที่เมื่อผลมันออกมาแล้วเลิศๆทั้งนั้น ทุกคณะก็ย่อมหวังในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปกับการปลูก เพราะตลาดที่ทุกคณะส่งไม่ใช่แค่ตลาดอมรพันธ์กะโหลกกะลา รบกวนฝ่ายตรวจผลผลิต(กรรมการหรือใครๆก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง)เห็นคุณค่าในเมล็ดพันธุ์ด้วย


สิ่งที่พูดไปแล้วเน้นแค่ส่วน Best Comtume เท่านั้นและก็เคารพในการตัดสินใจของคณะกรรมการ ใครจะพูดหรือว่าอะไรไม่สนใจยิ่งว่าเต็มที่ยิ่งดิเป็นบทเรียนให้ด้วยซ้ำดีสะอีกจะได้มาปรับปรุง หากข้อความใดที่ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีก็ไม่รู้แหละคิดไงก้อพูดงั้นเป็นคนพูดตรงๆๆใครรู้จักตัวตนก็จะรู้ และไม่ได้จะโอ้อวดว่าดูอย่างนู้นอย่างนี้เข้าใจกันด้วยนะ

สารจาก ทศพร เชื้ออภัย หรือ บู้ คณะเกษตร ปี4 แต่อยู่มาหลายปีล่ะ ปีหน้าก็ว่าจะอยู่อีกสักปี และเป็นสมาชิก ชมรมศิลปะการแสดง
อ่านแล้วหรือมีข้อสงสัยอะไรบอกได้คุยนะพร้อมรับฟัง Tel. 0897047446 BB pin 21AD79F9
หรือ boo_bue@hotmail.com[44] จากคุณ :[boo_bue@hotmail.com] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:06:14 PM] [Hits counter=69284555] แจ้งลบ

ข้อความที่=351149

เอาข้อความหนูขึ้นเถอะอาจารย์ ตัดได้เฉพาะ ในวงเล็บที่ว่า (ในหมู่คณะนะ)

[45] จากคุณ :[บู้ DAC] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:10:35 PM] [Hits counter=69284749] แจ้งลบ

ข้อความที่=351151

แสตนศึกษาปีนี้ดีมากเลย น่าเสียดายที่ได้ทื่ 3

รู้สึกว่า จะโดนหักคะแนนตรงที่เอาคนออกอ่ะ
เพราะแสตนเค้าบังคับให้คนอยู่ให้ครบตลอด

[46] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:39:11 PM] [Hits counter=69285841] แจ้งลบ

ข้อความที่=351152

พิดหวังกับมนุดปีนี้มากคับ ทำไมพวกพี่ทำไปทำมาเริ่มถ่อยหลังลงละคับ ทั่งท่าจังหวะกลอง และความพร้อมเพียง หลังจากปียิปซีลงมาพี่ดรอปลงกันมากน้ะคับ ปีหน้าขอให้พีทามให้ดีกว่านี้ ผิดหวังจิงๆ แล้วผมจะไปดูใหม่

[47] จากคุณ :[Deattroy] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:45:20 PM] [Hits counter=69286037] แจ้งลบ

ข้อความที่=351153

สุดยอด ทุกคณะ เลยคับ

[48] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 5:45:52 PM] [Hits counter=69286057] แจ้งลบ

ข้อความที่=351154

เอ่อ เรื่องโซน เค้าเต้น โซน ตรงกันหมดทุกคณธ นะครับ ยกเว้นประมง
อีกอย่าง ศึกษา ได้ทำเล สแตนอยู่ในจุดอับ คนดูมองไม่เห็นสแตน
แล้วให้เต้นเฉียงอีก แล้วคนดู จะมองอาราย
เราก็เลย ตัดสินใจ ให้น้องเต้นตรง เพื่อ โชว์ลีด หันหน้าหาคนดูคับ

[49] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:01:26 PM] [Hits counter=69286562] แจ้งลบ

ข้อความที่=351155

เหนด้วยกับ best costume ผมในฐานะคนดูรู้สึกว่า ดู เงาะป่า แล้วสามารถทำให้คนเชื่อว่า พวกเค้าคือเงาะป่า แต่คณะอื่นเนี่ยดูยังไงๆก็ แบบว่า เน้นสวยงามซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่เงาะป่ามันใช่ สวยด้วย ตรงคอนเซป ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม ผมเดินผ่านน้องๆลีดเงาะป่าตอนเข้าห้องน้ำ พระเจ้า รายละเอียด ผมของน้องเค้า เจิดมาก ช่างผมสุดยอด ช่างแต่งหน้าก็ทำซะเหมือน อย่างนี้ผมว่าสมควรได้น่ะครับ แต่แปลกใจที่ คณะที่ไม่อยู่ในสายตากลับคว้าไป เพราะดูแล้วชุดงานจ้างตัเชวร์ๆที่ลีดมหาลัยไหนก็ตัดได้ ร้านไหนก็ตัดได้ หาได้ง่ายตาม ประตูน้ำ ผมว่าน่ะ กรรมการท้งลีดทั้งแสตน น่าจะเปนผู้ทรงคุณวุฒิที่เชียวชาญโดยตรง ไม่ใช่เอารุ่นพี่เก่าๆมาเปน ลีดม.เกษตรเป็นลีดที่ใครหลายๆคนอยากดูมีชื่อเสียง แต่ผู้จัดงานอาจจะผลาดตรงที่กรรมกรนี่แหละ ดูไม่โปรเลยครับ ผมว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้ ลีดม.เกษตรคงจะเริ่ดกว่านี้ นิสิตคงจะมีกลังใจในการประกวดมากกว่านี้ รบกวนเอาคอมเมนขึนด้วยน่ะครับ ในฐานะคนดูภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์กับคณะไหนทั้งสิ้น เพื่อคอมเมนต์นี้จะเป็นประโยชนืต่อการแข่งขันในปีต่อไป ขอบคณครับ

[50] จากคุณ :[amoeba] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:15:51 PM] [Hits counter=69286928] แจ้งลบ

ข้อความที่=351156

ข้อความไม่ขึ้น มองวิดีโอไม่เห็นครับ

[51] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:16:31 PM] [Hits counter=69286948] แจ้งลบ

ข้อความที่=351159

อ.น่าจะถ่ายทั้งวีดีโอลีดและแสตนต์ เหมือน2ปีที่แล้ว
มันดูเวิร์คมากเลย

แล้วจะได้ดูวีดีโอลีดครบทุกคณะมั้ยค๊ะ มันดแค่แสตนแบบได้อรรถรสไม่เต็มที่เลย

[52] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:24:24 PM] [Hits counter=69287174] แจ้งลบ

ข้อความที่=351160

ลีดประมงเป๊ะจัง ทำไมไม่ติดหว่า งงอ่า??

[53] จากคุณ :[คนดู] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:34:05 PM] [Hits counter=69287683] แจ้งลบ

ข้อความที่=351161

ชอบ concept ของ เศรษฐศาสตร์มากเลย
ขอบอกว่ากล้าที่จะเล่น concept นี้
และทำได้ดีด้วย

[54] จากคุณ :[เด็กเกษตร] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:47:02 PM] [Hits counter=69288147] แจ้งลบ

ข้อความที่=351162

ถ้าเงาะป่าว่าตรงคอนเซ็ป งัั้นอวตารของถาปัตก้อตรงคอนเซปเหมือนกันนี่ค่ะ

[55] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 6:49:06 PM] [Hits counter=69288216] แจ้งลบ

ข้อความที่=351163

0.0.. ที่แสตนมะนุดทำไม่พร้อมเพรียง มีปัญหามาจาก
ไม่ได้ยินคำสั่งด้วยครับ... เสียงกรี๊ด ดัง พอสมควร
จนไม่ได้ยิน...

[56] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:05:08 PM] [Hits counter=69288741] แจ้งลบ

ข้อความที่=351164

คิดถึงโชกุนจังคะ
ได้ข่าวว่าโชกุนเพิ่งรับปริญญปีนี้และทำงานแล้วใช่ไหมคะ

[57] จากคุณ :[แฟนคลับโชกุน] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:09:06 PM] [Hits counter=69288927] แจ้งลบ

ข้อความที่=351165

ทำไม ดาวเชียร์หญิงถาปัตย์ ไม่เข้ารอบละครับ น้องเขาเด็ดซะขนาดนั้น!!!!

[58] จากคุณ :[why??] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:11:24 PM] [Hits counter=69289039] แจ้งลบ

ข้อความที่=351166

vdo เปิดผ่าน IE ที่รับรอง flash มั้งครับ
ใช้ firefox ไม่รับรองซะที

..ปล. อยากได้ download ตรงแบบปีก่อนๆ น่ะครับ อาจารย์
ให้ดูแบบ streaming บางทีเน็ทไม่นิ่งจะดูลำบาก

และคนที่โหลดแล้วก็แบ่งไฟล์กันดูได้ด้วย เว็บก็จะไม่โอเวอร์โหลด เวลามีคนระดมมาดูตอนเย็นๆค่ำเยอะน่ะคร้าบ

ปล.2 ขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาอย่างสูง ที่ถ่ายทำและเผยแพร่ให้คนรักเชียร์ลีดเดอร์ทั่วประเทศไทยได้ประจักษ์ทุกๆปี

ปล.3 ชมรมเชียร์ปีนี้ จัดการพื้นที่ข้างล่างอำนวยความสะดวกดีกว่าที่คาดเชียว ขอชมๆ แต่เสียอย่างที่ น้องๆลีดเดอร์ได้ไปเข้าห้องน้ำช้ามากหลังเวลาแข่ง 6 คณะ...อึดอัดกันเยอะพอดู

[59] จากคุณ :[เชียร์บอลไทย ไม่ไปไม่รู้] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:12:54 PM] [Hits counter=69289102] แจ้งลบ

ข้อความที่=351167

เออ ก้อจิงแฮะ

[60] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:13:19 PM] [Hits counter=69289125] แจ้งลบ

ข้อความที่=351168

ในฐานะคนนอกคนนึง
และเป็นกรรมการตัดสินลีดหรือการแสดง
ในวงการนี้และวงการบันเทิง..

ผมมีข้อกังขาว่า
ทำไมคณะประมงถึงไมได้รางวัลเชียร์ลีดเดอร์
เพราะว่ารูปแบบการโชว์ plot แล้วก็ creation ดีกว่าคณะมนุษย์มาก
production ที่ออกมาดี รู้จักใช้ conflict มาร่วมกับการแสดง
จุดนำสายตาก็ดีกว่า เลือกการวางโซนตัวลีดได้ดี
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมองเห็นจุดนี้เหมือนผมรึเปล่า
หรือเพราะเหตุผลบางอย่างทำให้คณะประมงหลุด

ใครทราบคำตอบรบกวนช่วยบอกที สงสัยจริงๆ

นอกจากนี้..
คณะอะไรไม่รู้ จะไมได้อ่ะ ที่ทำแม่นาค กับ เงาะป่า
เข้าตาจริงๆ ชอบมาก โดยเฉพาะเงาะป่า มีความชัดเจน
ในเรื่องของคอนเซป การแสดง เสื้อผ้า หน้าผมมาก
เห็นปุ๊บ รู้ปั๊บ ง่ายต่อการติดตามชม
...
เรียกได้ว่าดูได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัยจริงๆ

ส่วนคณะอื่นๆก็มีอะไรมาหวือหวาแตกต่างกันไป
ได้ยินจากน้องๆมานานว่าลีดเดอร์เกษตรเค้ามีดี
ได้มาเห็นกับตา..ก็ไม่ผิดหวังเลยจริง(แค่มีอะไรคาใจเล็กน้อย)
ถ้ามีโอกาส ปีหน้าไม่พลาดแน่ครับ

[61] จากคุณ :[Alangkarn] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:14:30 PM] [Hits counter=69289181] แจ้งลบ

ข้อความที่=351169

ชอบคณะประมงอะ ลีดเต้นดี เป็นกำลังใจให้นะคับ ตอนประกาศผล ประมงคงได้ยินแล้ว ว่าเสียงเกือบทั้งสำนักกีฬา ตอนคำว่า ประมง ประมง ประมง

[62] จากคุณ :[robotkubb] [สมาชิก] [8/31/2010 7:17:15 PM] [Hits counter=69289273] แจ้งลบ

ข้อความที่=351170

ขอเอาลงในfacebookนะค่ะ><

ถึงข้อความที่ 351152

ไม่ได้ยินคนสั่งเลยไม่ค่อยมีความพร้อมเพรียง...
พูดประโยคนี้เหมือนแก้ตัว...แต่เป็นความจริงเนื่องจากเสียงกรี๊ด เยอะจริงๆค่ะ

ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขออภัยจริงๆที่ทำให้พี่ ผิดหวังนะคะ

[63] จากคุณ :[0.0] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:20:52 PM] [Hits counter=69289415] แจ้งลบ

ข้อความที่=351171

ประมงทำได้ดีค่ะ แต่ โชคร้าย แค่นั้นเอง

[64] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:28:50 PM] [Hits counter=69289794] แจ้งลบ

ข้อความที่=351172

ถึงคุณ ทศพร เชื้ออภัย หรือ บู้ คณะเกษตร ปี4 แต่อยู่มาหลายปีล่ะ ปีหน้าก็ว่าจะอยู่อีกสักปี และเป็นสมาชิก ชมรมศิลปะการแสดง

- แบบว่าเข้าใจว่าพวกคุณทำชุดกันเองคงเลยหวังกับรางวัลมาก แต่ก้อช่วยคิดก่อนว่าคณะอื่นไม่ได้มีบุคลากรในคณะที่สามารถทำชุดได้เหมือนคณะคุณที่มีคณะคหกรรม ฉะนั้นเขาจะจ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

- และมันก็ตั้งแต่คอนเซปแล้วอย่างที่คุณว่านั่นแหละ ถ้าทำคอนเซปสวยๆ แฟนตาซีๆ มันก้อเอื้อให้คุณได้ทำชุดสวยๆงามๆ แต่คุณเล่นเลือกคอนเซปที่มันเป็นชนเผ่าเงาะ รูปชั่วตัวดำ แต่งกายเป็นคนป่า ท่อนบนปิดหนึ่งชิ้น ท่อนล่างปิดหนึ่งชิ้น มันก้อยากที่จะทำชุดให้สวย ดังนั้นถ้าอยากจะแสดงศักยภาพการทำชุดสวย ก้อคิดตั้งแต่คอนเซปเลยว่าเอื้อให้ทำไหม ไม่ใช่คอนเซปมันไม่เอื้อแล้วแต่ดันทุรังก้อจะออกมาไม่สมหวัง
ถึงมันจะออกมาใช่และดูเป็นเงาะป่าจิงๆ แต่ความสวยมันก้อคือความสวย ความสวยไม่ใช่ความเหมือน มันไม่ใช่รางวัลชุดแต่งกายเชียร์ลีดเดอร์ที่เหมือนคอนเซปที่สุด อีกอย่างมันเปนรางวัล best costume ไม่ใช่รางวัล best cover look ดังนั้นถ้าตัดเรื่องที่คุณ ทาตัว ดำออก เอาหน้าเอาผมคุณออก มองแค่ชุด มันก้อดูเปนชนเผ่าๆนึง ไม่ใช่เงาะป่าอยุ่ดี ดังนั้นคุณควรไปหวังรางวัล make up หรือ best cover look เอา (ซึ่งไปเสนอชมรมเชียร์ให้มีรางวัลนี้เอาเอง)

และขอเพิ่มเติม คุณ amoeba ข้อความที่ 351155
-เหมือนข้างบนนะ นี่มันรางวัลชุดสวยไม่ใช่ชุดเหมือน ดังนั้นทำมาให้เหมือนเงาะแค่ไหนแต่มันไม่สวยก้อคือไม่สวย กลับกันเธอลองช่วย บธ เค้าคิดสิ ว่าเค้าเปนพระอาทิตย์พระจันทร์น่ะ เค้าจะทำชุดยังไงให้ดูเปนพระอาทิตย์พระจันทร์ ต้องทำชุดออกมาเปนลูกกลมๆ ให้ใส่เปนตัวมาสคอตงั้นหรอ เธอถึงจะคิดว่ามันดูเหมือนคอนเซปเงาะป่ามันมีเรฟเฟอเรนซ์อยุ่แล้ว ดังนั้นการทำชุดออกมาให้เหมือนเงาะป่ามันก้อไม่ยาก แต่พระอาทิตย์พระจันทร์มีใครรู้มั่งละว่าแต่งตัวยังไง เค้าสื่อชุดออกมาให้ดูรุ้ขนาดนี้ได้ก้อถือว่าเก่งแล้ว

-และมันดูถูกมากเลยนะคุณที่บอกว่าไปหาได้ตามประตูน้ำน่ะ ให้คุณเดินหาให้ทั่วประตูน้ำเลย ถ้าหาเจอโพสรูปลงให้ดูด้วยว่าที่คุณเจอมันใช่แบบที่ บธ ทำหรอ เพราะ บธ ถึงจะจ้างแต่ก้อควบคุมงานเองทั้งหมด ตั้งแต่แบบ เลือกผ้าก้อช่วยเลือก แก้ไข แต่งเติม บธ ควบคุมงานเองทั้งหมด ไม่ใช่ ไปร้านตัดแล้วบอก เอาชุดคอนเซปเนี้ย แล้วรอรับชุดอย่างเดียว เธออาจจะว่า บธ ได้นะว่าเรื่องชุด บธ เราไม่เคยอยุ่ในสายตา แต่แล้วไงละ ไม่ใช่ว่าเราไม่รุ้จุดอ่อนตัวเองแล้วไม่แก้ไข นี้ไงปีนี้เราปรับและแก้ไขจน....ได้รางวัล!!


[65] จากคุณ :[Sailor Moon] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:35:14 PM] [Hits counter=69290078] แจ้งลบ

ข้อความที่=351174

ประมงทำดีมาก

คิดได้ไง เก๋มากๆๆ

ขอชมในความคิดสร้างสรรค์เลยล่ะ เยี่ยม!!!

[66] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:38:24 PM] [Hits counter=69290244] แจ้งลบ

ข้อความที่=351178

อย่างที่ ข้อความที่=351163 บอกค่ะ สแตนเต้นไม่พร้อมเพราะเสียงคนดูกรี๊ดดังมาก และกรี๊ดนานมาก หลีดสั่งไม ่ได้ยินเลยจริงๆ


[67] จากคุณ :[เด็กสแตนคนหหนึ่ง] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:45:04 PM] [Hits counter=69290536] แจ้งลบ

ข้อความที่=351181

ข้อความที่=351169

ชอบคณะประมงอะ ลีดเต้นดี เป็นกำลังใจให้นะคับ ตอนประกาศผล ประมงคงได้ยินแล้ว ว่าเสียงเกือบทั้งสำนักกีฬา ตอนคำว่า ประมง ประมง ประมง


ก็ถ้าติดตามดูมาหลายปีๆๆ จะรู้ได้ว่าเสียงส่วนใหญ่มาจากคณะอะไร และเพราะอะไร เหอๆ

[68] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:50:45 PM] [Hits counter=69290762] แจ้งลบ

ข้อความที่=351182

ทำไมประมงถึงหลุดอ่ะ ?~

[69] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 7:54:26 PM] [Hits counter=69290909] แจ้งลบ

ข้อความที่=351183

ขอพูดถึงสแตนเชียร์ละกันนะ ตามความคิดของเรา
ชอบคอนเซปของเศรษฐศาสตร์มาก ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
ขอชม คณะคุณคิดคอนเซปได้เจ๋งมาก ^^

แล้วก็ชอบของเกษตรนะ กล้าดี ให้น้องแต่งเงาะป่า
สุดๆอะ แสตนก็พัฒนาขึ้นนะ ชอบพร๊อปที่เป็นหมวกแล้วมีดอกไม้ติดอะ
ท่าที่หันหน้าๆ เห็นชัดดี ชอบๆ

ส่วนประมง เสียดายที่คอนเซปชน แต่เราว่าไม่ค่อยสื่อเรื่องหมากรุกเท่าไหร่
เหมือน ขาว ดำ สู้กันมากกว่าอะ

บริหาร ปีนี้มาแรงนะ สแตนสวย ชอบการแปลงโซน แล้วก็ตอนที่เป็นขาวดำอะ
สวยมากๆ ^^ แต่ตอนเล่นพร๊อปดาวไม่ค่อยเห็นนะ มันเหมือนจุดๆๆ อะไรไม่รุอะ

เว็ทเทค เอาใจไปเลย 555555 ชอบอะแหวกดี เหมือนละครเพลง
สนุก น่าติดตามมากก

สถาปัต ก็ยังคงความฮา ความเสื่อม ไว้อย่างดี 555555
ชอบหมึกพอลอะ น่ารักดี

อก. ปีนี้เฉยๆนะ เราชอบของปีที่แล้วมากกว่าอะ เป็นกำลังใจให้คนทำต่อไป

สังคม ปีนี้คอนเซปดีนะ อาหรับราตรี ถือว่าใช้ได้เลยอะ ชอบๆ

ศึกษา เราว่าปีที่แล้วคอนเซปขลังกว่าอะ ปีนี้ก็ทำได้ดีนะ แต่ตอนแดนซ์ที่เอาคนออกไปอะ
คงโดนตัดคะแนนเยอะ แต่ก็แปลกดีนะ คิดใหม่ๆดี แปลงโซน X เหมือนปี่ที่แล้วเลย แต่ก็สวยจริง
ชอบตอนโอเพนนิ่ง ที่ให้น้องหงายหลังลงไปนอนเลย แล้วก็แปลงโซนแบบเดินลงอะ
พร้อมกันมาก จะรอดูปีหน้านะ

มนุษย์ ปีนี้คอนเซปแหวกดีนะ ไซอิ๋ว ดูปุ๊ปรู้ปั๊ป สแตนปีนี้ดูหวานๆนะ ชอบตอนที่เล่นพัดอะ
ตอนจบโพสสวยดี แล้วก็ตอนแดนซ์ที่ใช้ผ้า แต่ไม่ค่อยพร้อมตอนแรกๆอะ อาจเพราะเสียงกรี๊ดดัง
แล้วตอนโอเพนนิ่ง ตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของพิธีกรที่ไม่ได้ถามก่อน ว่าพร้อมหรือยัง
ตอนเอนดิ้ง อลังการดี ชอบๆๆ มีดอกบัวผุดขึ้นมาด้วย อยากให้รักษาระดับมาตราฐานต่อไปนะ

ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไง แต่อยากให้แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำสุภาพ
อย่าด่า อย่าว่ากันเลยครับ อยากให้ติ ชม เพื่อเป็นกำลังให้คนทำต่อๆไป

[70] จากคุณ :[someone] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:02:01 PM] [Hits counter=69291247] แจ้งลบ

ข้อความที่=351184

คณะประมง

โชวเลิศมากกก

ฝากกรรมการช่วยหาจุดที่ทำให้ประมงไม่ได้ที่ 1 มาบอกหน่อยอยากรู้มากกก

...

[71] จากคุณ :[สาวบ้านนา] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:04:54 PM] [Hits counter=69291391] แจ้งลบ

ข้อความที่=351185

มนุดก้อสวยดีออก... ตอนจบก้อไม่เห็นแปลก คนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้าง ทุกแสตนที่แสดงตอนดูก้อเห็นผิดกัน

[72] จากคุณ :[คนมาดู] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:12:44 PM] [Hits counter=69291726] แจ้งลบ

ข้อความที่=351186

อก ค่ะปีนี้ไม่ไหวแล้วนะค่ะ เต้นเป็นคณะแรกแทนที่จะทำให้
กลับแย่กว่าเกือบๆทุกคณะ แถมยังแย่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอีกนะค่ะ
ชุดก้ไม่อลังการเหมือนทุกๆ ปี ปีนี้เหมือนไม่ใช่ อก เลยนะค่ะ
...

[73] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:15:05 PM] [Hits counter=69291804] แจ้งลบ

ข้อความที่=351188

อยากได้วีดีโอที่ชมรมเชียร์เต้นเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ครับ ไม่ทราบว่ามีหรือป่าว
ถ้ามีช่วยลงให้หน่อยได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ

[74] จากคุณ :[^^] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 8:54:34 PM] [Hits counter=69293193] แจ้งลบ

ข้อความที่=351189

แสตนปีนี้ที่ 1-3 น่าจะคะแนนใกล้กันมากเท่าที่ดูเพราะพลาดเหมือนกันหมด
- แสตนมนุษย์พลาดตรงที่ยังไม่พร้อมตอนแรกทำให้ต้องมี take สอง น่าจะเกิดจากประมงที่แสดงก่อนหน้าทำไว้ดีก็เลยกดดัน ต่อมาก็พลาดตรงโชว์แรกที่มีแถวนึงขึ้นมาผิดจังหวะแล้วทำให้คนที่อยู่ข้างหลังรวนไปหมด ท่าขึ้นมือก็ดรอปไปจากปีก่อนๆเยอะมาก เน้นพร้อมแต่ท่าน้อย ขาดความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็ไปพลาดตอนจบที่ผ้าคลุมแสตนพันกัน
- แสตนประมงพลาดตรงแปลเพลต ซึ่งอุปกรณ์นี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายแต่ก็พลาดได้ง่ายที่สุดเช่นกัน พลาดแทบจะทุกครั้งที่มีการแปลเพลต แม้แต่ตอนที่แปลเป็นตารางหมากรุกที่เพียงแต่จำว่าตัวเองเอาสีอะไรออก ขาวหรือดำ ยังพลาด แล้วก็ไปทำให้คนข้างๆเกิดไม่แน่ใจว่าใครถูกกันแน่ก็เลยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมามั่วไปใหญ่ ถ้าเปลี่ยนแปลเพลตเป็นท่ามือธรรมดาอาจจะได้ที่ 1 ก็ได้
- แสตนศึกษาพลาดอย่างแรงตรงที่เอาคนออก กรรมการคงจะเห็นเหมือนกันว่าแต่ละกลุ่มคงแยกกันซ้อม คงโดนหักคะแนนตรงนี้เยอะ แล้วตอนที่เปิดผ้าคลุมแสตนขึ้นปรากฎว่ามีน้องแถวบนนั่งผิดที่เห็นได้ชัดมาก แต่ท่าขึ้นมือดีกว่ามนุษย์มากปีนี้ ความพร้อมเพรียงก็ดี น่าจะเปลี่ยนจากการที่เอาคนออกมาเป็นแค่ยุบแถวมาอยู่ข้างๆก็น่าจะพอ

[75] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:03:55 PM] [Hits counter=69293366] แจ้งลบ

ข้อความที่=351191

ปีต่อไปขอให้มีกรรมการตัดสินเชียร์ลีดเดอร์ที่ให้คะแนนจากมุมมองด้านบนด้วย เพราะเป็นมุมเดียวกับที่คนดูเห็น การตัดสินจะได้ไม่ขัดแย้งกับสายตาคนดูมากนัก เนื่องจากในปัจจุบันกรรมการมองจากด้านหน้า ดูท่ามือ ดูความยากของท่า ดูอะไรที่คนดูที่อยู่ข้างบนดูไม่เป็น จะอธิบายยังไงคนดูข้างบนก็ไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงควรมีคะแนนภาพรวมของโชว์และการจัดโซน โดยให้มีกรรมการส่วนหนึ่งมองจากด้านบนด้วย

[76] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:08:42 PM] [Hits counter=69293439] แจ้งลบ

ข้อความที่=351192

อาจารย์อย่าลบกระทู้ผมนะครับ

ผมเสียใจมากที่ผลการตัดสินออกมาแบบนี้
คณะผมน่าจะเข้า1ใน5แต่ไม่เข้าเลย
กรรมการควรมีสติให้มากกว่านี้นะครับ
คนที่ทำงาน มันท้อนะครับ
ถ้าผลเป็นแบบนี้ ปีหน้าใครก็ไม่อยากเข้าร่วม
ถ้าเข้าร่วมแล้วมันเสียความรู้สึก มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา

ส่วนสถาปัด ทำไมไม่ให้ถ้วยความคิดสร้างสรรค์เขาเหมือน
ทุกปี ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับชมรมเชียร์

ขอบคุณครับ

ปล. ตอนประกาศผลน้ำตาเเทบจะไหล บอกได้คำเดียวว่าไม่ยุติธรรมครับ

[77] จากคุณ :[เด็กเกษตรคนหนึ่ง] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:15:51 PM] [Hits counter=69293554] แจ้งลบ

ข้อความที่=351193

ทำไมโหลดไม่ได้หล่ะครับ. ดูได้ แต่โหลดลงคอมไม่ได้อ่ะครับ.

[78] จากคุณ :[saw] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:29:45 PM] [Hits counter=69293828] แจ้งลบ

ข้อความที่=351194

ประมงไม่ได้ เพราะประมงเต้นลำดับ 4 มั้ง

4 อันดับ เต้นรอบหลังหมด ยกเว้นมนุษ ... (ซึ่งก็ยังทำได้ดี)

[79] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:30:11 PM] [Hits counter=69293833] แจ้งลบ

ข้อความที่=351196

ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง
ประมง ประมง ประมง

คณะเราหายไปไหน ช่วยตอบที

[80] จากคุณ :[เด็กประมง] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 9:56:23 PM] [Hits counter=69294166] แจ้งลบ

ข้อความที่=351198

"ส่วนสถาปัด ทำไมไม่ให้ถ้วยความคิดสร้างสรรค์เขาเหมือน
ทุกปี ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครับชมรมเชียร์"

ผมเป็นสตาร์ฟคณะถาปัตย์ครับ ผมว่าทางชมรมคงมีเหตุผลที่ดีในเรื่อง
ของรางวัล รางวัลนี้ครับ ถึงไม่ีมีพวกคณะถาปัตย์ก็ยังลงแข่งอยู่ดี

ปีนี้พวกเรา ก็ได้รางวัลนะครับ เสียงหัวเราะจากคนดู เสียงกรี๊ด เสียงปรบมือ
คอมเมนต์ที่ดี ผมว่าน่าจะพอแล้วครับสำหรับคณะผมครับ

หลีดคณะประมง สมควรติด 1 ใน 3 ครับ ขนาดพวกผมที่ดูหลีดกันไม่เป็น
ยังรู้สึกได้เลย แค่คอมมอนเซนต์นิดๆ ก็พอ อาจจะมีผิดพลาดอะไรบางประการ
แล้วละมั้งครับ

ผมว่าคะแนนเนี่ย น่าจะให้แบบยิมนาสติคไปเลย กดคะแนนเดี๋ยวนั้น หลังเล่นเสร็จ
ตัดหัว ตัดท้ายออก น่าจะมันส์ (อันนี้เอาฮานะครับ ถ้าจริงได้ก็จะดี)

[81] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:05:58 PM] [Hits counter=69294452] แจ้งลบ

ข้อความที่=351199

ตอบคุณ ข้อความที่=351189
ที่สันนิษฐานมานั่นมั่วมากเลยค่ะ

เราไม่ได้แก้ตัว แต่เป็นเรื่องจริง เพราะเรานั่งอยู่บนนั้น...ได้ฟังทุกคำพูดของพี่สตาฟ
ที่มีเทคสองเป็นเพราะพิธีกรไม่ถามความพร้อม ไม่ดูให้ดีเลย เราโบกมือว่ายังไม่พร้อม ก็นับถอยหลังเฉยเลย
ตอนก่อนคณะอื่นแสดงพูดเสียยืดยาว พอถึงมนุษย์นี่ไม่ให้เวลาเลย

แล้วโชว์แรกอ่ะ ถ้าคนดูเป็นก็น่าจะรู้นะว่าเค้าจงใจขึ้นทีละแถว ไม่ใช่พร้อมๆกัน

แล้วเรื่องขาดความคิดสร้างสรรค์เนี่ย อยากให้มองคณะอื่น หรือคณะตัวเองสักนิด ว่าท่าที่เอามาใช้อยู่นี่ "ลอก" ใครเค้ามาหรือเปล่า

[82] จากคุณ :[เด็กสแตนคนหนึ่ง] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:06:11 PM] [Hits counter=69294454] แจ้งลบ

ข้อความที่=351200

เหอๆ ที่บางคณะ เสียงกรี๊ดดังๆนี่
เป็นคนดูหรือครับ ไม่ใช่ หน้าม้** จากคณะตัวเองหรอกหรอครับ
เห็นตอนแสดงนี่กระจัดกระจาย ไปทั่วฮอลเลยนี่นา ^ ^
เขาเห็นกันนะครับ

[83] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:09:32 PM] [Hits counter=69294513] แจ้งลบ

ข้อความที่=351201

ถึงกระทู้ที่ 351192

หรือ คุณ เด็กเกษตรคนหนึ่ง

ผมไม่ทราบนะครับว่าคุนอยุ่ คณะอะไร แต่การที่คุณมาโวยวาย ว่าไม่ยุติธรรมอย่างนู้นนี้
ผมไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ปัญญาชน ควรทำนะ อย่างนี้ อีกห้าหก คณะที่เหลือก้น่าจะโวยวายบ้างสิ
ทุกคณะก้มองตัวเองดี เจ๋ง ทำดีที่สุดแล้วตลอดแหละคับ ถึงให้มีคนกลางตัดสิน ...

[84] จากคุณ :[คนดู] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:09:50 PM] [Hits counter=69294524] แจ้งลบ

ข้อความที่=351202

ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ติดอันดับในการเเข่งขันปีนี้ พวกเราคณะประมง ยินดีน้อมรับ กับผลการตัดสิน เรายังคงศรัทธากับการเเข่งขันนี้ เเละเราก็จะยังคงทำเต็มที่เเละทำให้ดีที่สุดในปีต่อๆไป ... ขอบคุณสำหรับกำลังใจเเละคำชื่นชมจากทุกๆท่าน เราว่ามันมีค่ามากกว่าถ้ายรางวัลซะอีกนะ : ) เเต่ก็ยอมรับว่าเสียใจ เเละก็ไม่เข้าใจนิดหน่อย สงสารน้องๆ สงสารพี่ๆ เพื่อนๆ เเต่ก็ไม่เปนไร เราได้อะไรกลับมากกมานกว่านั้นครับ ...

ขอบคุณศึกษาศาสตร์ ขอบคุณจริงๆสำหรับมิตรภาพดีๆ ขอบคุนบริหาร เเละสัตวเเพท ที่มาเต้นเเลกในปีนี้ เเล้วก็ขอบคุณทุกเสียงที่ตะโกนคำว่า ประมงๆ ๆ ออก แค่ได้ยินตอนนั้นน้ำตาก็จะไหลเเล้วครับ ปีนี้ทุกคณะทำได้ดีจริงๆครับ ขอชื่นชมจากใจ เเอบชอบเสดสาดเปนการส่วนตัว : ) ปีนี้ผ่านไปเเล้วเก็บไว้เเต่ภาพความประทับใจดีกว่าครับ เเล้วเรากลับมาเจอกันในสนามปีหน้าครับ : )

[85] จากคุณ :[WE ARE F.C.K.U.] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:10:37 PM] [Hits counter=69294533] แจ้งลบ

ข้อความที่=351203

เราก้อเห็นด้วยนะ

เราว่าปีนี้ปม.เค้ามาแรงนะ

แต่ไม่อยู่ใน 5 อับแรกเราก้องงอ่านะ

ไอเดียโอเคดีออก แพทเทิร์นของการรันก้อโอเค

[86] จากคุณ :[เดะมน.คนนึง] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:11:14 PM] [Hits counter=69294546] แจ้งลบ

ข้อความที่=351204

ต่อให้กระจายยังไงก้อจำนวนเท่าเดิมแหละ

ไม่เห็นต่างเลย

แล้วหน้าม้ามันไม่จำเป็นหรอก
กองเชียร์เยอะเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะ
ใครๆเค้าก้อมาเชียร์คณะตัวเองทั้งนั้นแหละ

จิงไหม

[87] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:19:12 PM] [Hits counter=69294730] แจ้งลบ

ข้อความที่=351205

ชอบเศรษฐศาสตร์กับมนุษย์มากครับ สุดยอด!!!
ประมงก็น่าจะได้เนอะ แปลกๆเราว่าประมงน่าจะได้ที่4

[88] จากคุณ :[เด็ก มอ เกษตร] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:21:42 PM] [Hits counter=69294776] แจ้งลบ

ข้อความที่=351209

เข้ามายืนยันอีกเสียงว่าคณะสถาปัตย์ของเราได้รางวัลกลับไปค่ะ
เช่นเดียวกับคห.351198
พวกเราต้องการแค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดู แค่นั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเรา


แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบคณะประมงเหมือนกันค่ะ
เชียร์มาทุกปีเลย
ปีหน้าก็จะเชียร์อีกนะคะ

[89] จากคุณ :[ARCHKU] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:53:06 PM] [Hits counter=69295377] แจ้งลบ

ข้อความที่=351210

ถึงคณะประมง คุณทำดีที่สุดแล้วคับ เป็นคณะที่รันโชว์ได้ดีมากเลย และเต้นในโซนเฉียงซึ่งทำยากมากๆ
ไม่ว่าคุณจะได้รางวัล หรือไม่ได้รางวัลอะไร ความใส่ใจในรายละเอียดของคุณ มันสะท้อนความตั้งใจที่คุณได้ทำ คุณได้พยายามฉีกกฎจากแนวเดิมๆที่คุณเคย ซึ่งมันทำออกมาได้ดีมากๆ คับ คุณคือคณะที่หนึ่งในใจผมครับ

[90] จากคุณ :[KU KU] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 10:59:28 PM] [Hits counter=69295442] แจ้งลบ

ข้อความที่=351212

ขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทคณะใดๆทั้งสิ้น

1.จากเหตุการคณะมนุษยศาสตร์ที่ผมดู ในขณะที่ให้เวลาเตรียมตัวก่อนแสดงนั้น พิธีกรก็ได้พูดดึงเวลาไปตามปกติ และผมเห็น น้องๆกองเชียร์คณะมนุษยศาสตร์ได้นั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นานมาก ไม่ได้มีการจัดแถวเป็นอย่างไร ใครๆมองก็คงนึกว่าพร้อมแล้ว ต่อเมื่อพิธีกรเริ่มนับ พี่ๆทีมงานถึงได้ตะโกนลงมาว่ายังไม่พร้อม แล้วถึงให้้น้องๆวิ่งไปจัดแถวชิดขอบอย่างที่เห็นกันครับ ผมว่า การกล่าวโทษพิธีกรว่าทำหน้าที่บกพร่องฝ่ายเดียวคงไม่ถูกต้องนักครับ คาดว่าเกิดจากการเข้าใจผิดกันเสียมากกว่า

2. โดยส่วนตัวผมชื่นชมการแสดงของทุกคณะ โดยเฉพาะของคณะมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ แม้ว่าผลการตัดสินจะออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจของใครหลายๆคน(รวมถึงตัวผมด้วย) แต่ผมเคารพในการตัดสินของคณะกรรมการ เพราะทางชมรมก็ได้แจกแจงเกณฑ์การให้คะแนนออกมาโดยละเอียดแล้วด้วยครับ
คาดว่าในวันที่ชมรมนัดชี้แจงผลการตัดสิน ทุกคนคงเข้าใจตรงกัน

3. ไม่ชอบการประกวดหนุ่มสาวดาวเชียร์ปีนี้ เนื่องจากไม่มีการเต้นลีดด์เลย เพียงแค่เอาตัวผู้เข้าประกวดของแต่ละคณะออกมาทำอะไร(ก็ไม่รู้) แล้วก็ให้คะแนน

ปล. ขอบคุณทุกคณะที่ให้กำลังใจคณะบริหารธุรกิจครับ
ปล.2 บริหาร~เกรียน! บริหาร~ติ่งหู! บริหาร~หมู ฉึกๆ!

[91] จากคุณ :[เด็กคณะบริหารธุรกิจ] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:01:07 PM] [Hits counter=69295474] แจ้งลบ

ข้อความที่=351213

คนะเเกษตร สุดยอดมาก แบบทุกอย่างใช่ๆ ใช่ทุกอย่าง

ดุแร้วสนุกสนาน ทำให้เชื่อมากคะ

ระก้อเศรษฐศาสตร์สุดยอดมากคะ คอนเซปเจ๋งสุดๆ

ทำได้ดีมากก ซาวขนลุก แบบเชื่อในตัวหลีดมาก

เรื่องราวดีเอาใจไปเลย

แหวกแนวดุแล้วไม่เบื่อ 12 นาทีจบเร็วมาก

ไม่เหมือนคนะอื่นเลยเต้นแนวเดิมกลองแนวเดิม ดุแร้วแบบเมื่อไหร่มันจะจบ

แต่เศรษฐศาสตร์เต้นเร็วไปเร็ว จนเราแบบอ้าวจบแล้วหรอ


มนุดดุแร้วผิดหวังนะ ปีก่อนๆดีกว่าเน้เยอะ ปีนี้ตีความยากดุแล้วไม่ลื่น แต่อลังเหมือนเดิม อลังจิงๆแสตนเริศ พลาดบ้งให้อภัยคะ

ศึกษาไม่โดนเด่นแพทเทิ่นเดิมสีชุดทำให้ดุเรียบๆ ไม่สะดุดตา แต่ท่าแระโชว์เริศมากๆๆ ยอมรับคะแป๊ะมาก

บริหารไม่ค่อยเจ๋งนะ เฉยๆมาก ...

สุดท้าย ประมงงงงงงงงงงงงงงงง

เทอไม่ต้องเสียใจ เทอควรได้ แระเทอจะติดอยุ่ในใจชั้นตลอดไป


บางคนะไม่สมควรติดอันดับแต่มันก้อติด เหอๆ[92] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:01:13 PM] [Hits counter=69295474] แจ้งลบ

ข้อความที่=351216

(เพิ่งได้มาอ่าน กระทู้ก็เริ่มร้อนนิดนิด อิอิ)

ก็ติดตามการแข่งขันมาตลอดตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 2553 เห็นพัฒนาการหลายๆคณะแล้ว น่ากลัวทั้งนั้นเลย

ว่ากันถึงปีนี้ หลายๆคณะก็ประสบความสำเร็จ ก็ขอปรบมือให้ และยินดีด้วย บางคณะก็ต้องผิดหวังกับผลการตัดสิน...ก็ต้องบอกว่าปีหน้ายังมี เอาใหม่ ให้เริ่ดกว่าเดิม บางคณะ ก็มาแปลกแบบเรียกเสียงคนดูได้เยอะแยะ...ก็ต้องบอกว่า ปีต่อๆไป เอาแบบนี้มาให้คนดูทุกปีนะจ๊ะ...DAC จะรอดูจ้ะ

อยากฝากถึงทุกทุกคณะว่า 13 คณะ ณ วันนั้น จนถึงวันนี้ อย่าลืมว่าเราคือ เกษตรศาสตร์ เรื่องบาดหมาง เล็กๆน้อยๆ ที่ไม่น่าเอามาตอกย้ำกันภายหลังในบอร์ด ก็อย่าให้มันเกินเลยนะ สงสารอาจารย์ ปัญญา (ขออ้างถึงอาจารย์นะจ๊ะ) แล้วก็สงสารคนที่ทำลีดแต่ละคณะด้วย เราควรจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคณะ ให้ปีต่อต่อไปทีมีการแข่งขัน ทำออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ทุกปีทุกปี เพราะสายตาคนที่มากดู ไม่เพียงแค่ เกษตรศาสตร์เท่านั้น ยังมีอีกหลายสถาบันอื่นๆที่เข้ามาชื่นชมผลงานนิสิตของเรา นั่นเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุด...ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคณะ เต็มที่ในครั้งที่ 21 ในปีหน้าจ้ะ

ป.ล. บูบู้ เธอแรง................................[93] จากคุณ :[Soldier DAC KU] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:02:56 PM] [Hits counter=69295503] แจ้งลบ

ข้อความที่=351218

ชอบไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคณะประมงนะ ไม่เข้าใจทำไมลีดถึงไม่ติดอันดับเลย ทั้ง ๆ ที่ความน่าสนใจ ลูกเล่นต่าง ๆ มีมากกว่าบางคณะ อยากทราบเหตุผลจากทางกรรมการแล้ว

[94] จากคุณ :[>.<] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:06:53 PM] [Hits counter=69295577] แจ้งลบ

ข้อความที่=351220

สนุกว่ะ

[95] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:09:33 PM] [Hits counter=69295641] แจ้งลบ

ข้อความที่=351221

ชอบของเศรษศาสตร์ค่ะ คอนเสปสุดยอด ลีดสุดยอดมากค่ะ
สำหรับเราให้ที่หนึ่งเลยค่ะ^^

[96] จากคุณ :[^^] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:20:36 PM] [Hits counter=69295857] แจ้งลบ

ข้อความที่=351224

ส่วนตัว ชอบประมงมากมาย ทุกอย่างทำมาดีมากๆ มนุษย์ก้อสวยมากชอบมาก ปลื้มคณะมนุษยศาสตร์มาตลอด แต่ปีนี้รู้สึกแย่ๆ อย่างนึงคือ ตอนที่พิธีกร นับถอยหลังทั้งที่ สตาฟบอกว่า ไม่พร้อม ตะโกนดังมาก ก้อถูกแล้วที่สตาฟตะโกน แต่คนดูนี่สิ ถึงขั้นตะโกนข้ามหัวคนดูข้างหน้าไปเลยอ่ะ คิดว่าเค้าน่าจะเป็นคนในคณะดังกล่าว แล้วใส่อารมณ์มากเกินไป บางทีดูก้าวร้าว เคยรู้สึกว่า คณะนี้รักกันมาก แต่บางที ไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลย มันรู้สึกแย่ๆ กับคณะที่ชอบและศรัทธามาโดยตลอด ส่วนตัวอยากให้ประมง ติดอันดับต้นๆ อ่ะ ทำไมประมงไม่ติดเหรอ???ประมงน่าจะเฉือนกับมนุษย์ได้มากกว่าคณะอื่นๆ(บางคณะที่ได้อันดับอะนะ) กรรมการก้อยุติธรรมดี แต่ว่า ลองดูอันดับดิ เหมือนปีที่แล้ว เป๊ะเลย
KU 69
ที่หนึ่ง เอลฟ์ มนุษย์
ที่สอง บูชายัญ ศึกษา
ที่สาม เหมืองทอง เศรษฐศาสตร์
ที่สี่ นางเงือก บริหาร

KU 70
ที่หนึ่ง ไซอิ๋ว มนุษย์
ที่สอง มัมมี่ ศึกษา
ที่สาม แม่นาค เศรษฐศาสตร์
ที่สี่ solar lunar บริหาร


เหมือนปีที่แล้วเป๊ะเลย

ยังงัยน๊าาาา
...

[97] จากคุณ :[someone in KU] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:30:01 PM] [Hits counter=69296018] แจ้งลบ

ข้อความที่=351226

ข้อความที่=351199

ตามความเห็นของผมนะครับ ที่ว่าพิธีกรพูดไม่ยาวแล้วทำให้เซ็ทสแตนไม่ทัน

แล้วทำไมไม่ลองดูสแตนตัวเองหละ ทำไม่ไม่จัดให้พร้อมซะก่อน ก่อนที่คณะประมงจะเต้นจบ

ไม่ใช่มาโวยวาย เพราะไม่มีการเตรียมพร้อมเองรึปล่าว

ถ้ารู้ว่าคณะตัวเองต้องใช้เวลามากในการเซทสแตน ก็น่าจะเตรียมเซ็ทล่วงหน้า บางคณะเค้ายังทำเลย

ปล. มีการมาว่าพิธีกรด้วย มันแค่ข้ออ้างคับ[98] จากคุณ :[ผู้อยู่ในเหตุการ์ ส.พ. 23854 ,] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:42:56 PM] [Hits counter=69296255] แจ้งลบ

ข้อความที่=351227

ประมงเปนม้าหมากรุกหรอคับ ดูไม่ออกเรย (อย่าว่ากันนะ) แค่ที่รู้ๆ ประมงดีที่สุดนะ ควรได้ที่ 1 ด้วยซ้ำ

แต่พี่เมล์ นี่เวอร์เกินไปทุกปี ดูตลกโป๊ะโก่ะ กลัวเซนเตอร์เสียหรอคุณเพ่

[99] จากคุณ :[สวัสดี] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:44:20 PM] [Hits counter=69296286] แจ้งลบ

ข้อความที่=351228

กระทู้ 351199 ครับ

มนุษย์ศาสตร์ กล้าพูด อย่างเต็มปากมั้ยครับ
ว่า สแตนคุณ แต่ละสเต็ป ที่เล่น มาแต่ละอัน ไม่ได้ลอกคนอื่นเหมือนกัน
ใช่ครับ คุณอาจจะ ไม่ไดลอก คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
แต่หลายสเต็ป ที่คุณเล่น ผมเห็นในยูทูป เกลื่อน แล้วคุณจะบอกว่า คุณคิดเอง ???

ผมคงไม่เชื่อหรอกครับ ผมว่า เรื่องลอกกัน ไม่ควรนำมาพูด
ควรพูดแค่ว่า ใครทำออกมาได้ดีกว่ากันมากกว่านะครับ

สองแขน สองขา วาดไปวาดมา มันก็กลับมาเหมือนกันได้
อย่าแค่ว่า เต้นก่อน แล้วจะเป็นเจ้าของ เต้นหลัง จะเป็นคนลอกนะครับ

[100] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [8/31/2010 11:54:24 PM] [Hits counter=69296485] แจ้งลบ


Page: 1 2 3 4 
[Page=1/4]