ชื่อห้องกระทู้(รวม)ตอบ(รวม)ชม(รวม)คำอธิบายPREFIXID
Robot Contest3659583786ศูนย์ภาพข่าวการแข่งขันหุ่นยนต์CB5810361


หมายเลขหัวข้อ
17289ภาพการประชุมคณะกรรมการวิชาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2551 (12 ก.พ.51)
จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก]
ล่าสุด=[2/25/2008 12:11:49 AM] ตอบ= [2] ชม= [1485]  
แจ้งลบ

Page: 1 
[Page=1/1]

ข้อความที่=303797

ภาพการประชุมคณะกรรมการวิชาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2551 (12 ก.พ.51)

ภาพทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับ
http://kucitypic.kasetsart.org/kucitypic/WebFormPage.aspx?FOLDER=kucity7_pic182a&PAGE=1

วาระพิจารณากติกา และกำหนดการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2551

และ การประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ในงานถนนเทคโนโลยี ปี 2551 (ในอดีต ปี2549 ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประหยัดพลังงาน , ปี 2550 ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง) ที่นอกเหนือจากการออกบูธสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากหลากหลายสถาบัน

[1] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [2/24/2008 11:52:43 PM] [Hits counter=47032158] แจ้งลบ

ข้อความที่=303799

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2551
ครั้งที่ 1 / 2551

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia – Pacific Robot Contest 2008 ณ เมือง Pune ประเทศอินเดีย ในเดือนสิงหาคม 2551 และ มีการดำเนินการจัดงาน “ ถนนเทคโนโลยี 2551 ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2551 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. กฎ กติกา การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปื 2551
1.1 รายละเอียดของกฎกติกาในการแข่งขัน , FAQ
1.2 ชื่อของเกมการแข่งขัน
1.3 วิเคราะห์กฎ กติกา ความถูกต้องจากตัวอย่างการแข่งขันของอาชีวศึกษาในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
2. ระบบการแข่งขัน
2.1 การแบ่งสายของการแข่งขัน ในรอบ 8 ทีม
3. วาระอื่นๆ


[2] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [2/25/2008 12:11:49 AM] [Hits counter=47032543] แจ้งลบ


Page: 1 
[Page=1/1]

หมายเลขกระทู้ =17289 [ภาพการประชุมคณะกรรมการวิชาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2551 (12 ก.พ.51)]
หน้า=1/1
[Hits counter=98013316]