ชื่อห้องกระทู้(รวม)ตอบ(รวม)ชม(รวม)คำอธิบายPREFIXID
KU6411339319275นิสิตรุ่น KU64DA6497


หมายเลขหัวข้อ
14105ภาพการทำพานไหว้ครู ของน้อง KU64 คณะมนุษยศาสตร์(9 มิ.ย.47)
จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก]
ล่าสุด=[6/11/2010 9:06:40 PM] ตอบ= [19] ชม= [8639]  
แจ้งลบ

Page: 1 
[Page=1/1]

ข้อความที่=202824


ภาพทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับ
http://kucitypic.kasetsart.org/kucitypic/WebFormPage.aspx?FOLDER=kucity3_pic72a&PAGE=1

[1] จากคุณ :[ปัญญา] [สมาชิก] [6/19/2004 2:02:35 AM] [Hits counter=13321912] แจ้งลบ

ข้อความที่=294437

ภาพการทำพานไหว้ครู

[2] จากคุณ :[นางสาวสุรียืพร อินดี] [ไม่ได้ Login] [9/17/2007 9:21:51 AM] [Hits counter=42548371] แจ้งลบ

ข้อความที่=312016

ต้องการรปแบบการทำพานไหว้ครูค่ะ รวมถึงวิธีการทำ

[3] จากคุณ :[555] [ไม่ได้ Login] [6/2/2008 9:45:17 PM] [Hits counter=49813488] แจ้งลบ

ข้อความที่=312889

อยากรู้จังการทำพานทำยังไง

[4] จากคุณ :[เฟีย] [ไม่ได้ Login] [6/16/2008 4:39:04 PM] [Hits counter=50225098] แจ้งลบ

ข้อความที่=312939

ออกแบบการทำพานไหว้ครูให้ด้วยนะค่ะ

[5] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [6/17/2008 2:21:36 PM] [Hits counter=50248775] แจ้งลบ

ข้อความที่=312976

อยากได้รูปแบบและวิธีการทำพานไหว้ครูคับ ขอหน่อยนะส่งมาที่ ^prem_mj@hoymail.com^

[6] จากคุณ :[nonglhor] [ไม่ได้ Login] [6/17/2008 8:51:40 PM] [Hits counter=50255908] แจ้งลบ

ข้อความที่=313497

อยากได้วิธีการทำพานเพื่อทำงานส่งครู

[7] จากคุณ :[นิดหน่อย] [ไม่ได้ Login] [6/28/2008 12:21:09 PM] [Hits counter=50545382] แจ้งลบ

ข้อความที่=313498

อยากได้วิธีการทำพานเพื่อทำงานส่งครู

[8] จากคุณ :[นิดหน่อย] [ไม่ได้ Login] [6/28/2008 12:21:28 PM] [Hits counter=50545392] แจ้งลบ

ข้อความที่=327172

อยากได้วิธี การทำพาน

[9] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [6/2/2009 8:42:25 AM] [Hits counter=58013281] แจ้งลบ

ข้อความที่=327595

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง
ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู[10] จากคุณ :[313497] [ไม่ได้ Login] [6/9/2009 9:12:28 AM] [Hits counter=58197670] แจ้งลบ

ข้อความที่=327596

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้
ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์
ปณิธานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง
ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู[11] จากคุณ :[313497] [ไม่ได้ Login] [6/9/2009 9:12:31 AM] [Hits counter=58197670] แจ้งลบ

ข้อความที่=327605

อกทำพานไหว้ไม่เป็น

[12] จากคุณ :[กุกกิก] [ไม่ได้ Login] [6/9/2009 2:02:21 PM] [Hits counter=58203163] แจ้งลบ

ข้อความที่=327609

อยากรูปแบบทำพานจะทำประกวดและไหว้อาจารย์ ในวันพฤหัสนี้

[13] จากคุณ :[*ชื่อซ้ำกับสมาชิก*] [ไม่ได้ Login] [6/9/2009 4:10:57 PM] [Hits counter=58206066] แจ้งลบ

ข้อความที่=341453

ผมขอทราบการตั้งพานครูเพื่อบูชาควรจัดอะไรบ้างขอคำแนะนำที่ละเอียด


[14] จากคุณ :[ศิริพงศ์] [ไม่ได้ Login] [9/16/2009 11:42:23 AM] [Hits counter=60359917] แจ้งลบ

ข้อความที่=349007

*ไม่มีข้อความ*

[15] จากคุณ :[love pee] [ไม่ได้ Login] [6/3/2010 5:39:03 PM] [Hits counter=67393537] แจ้งลบ

ข้อความที่=349008

*ไม่มีข้อความ*

[16] จากคุณ :[*ไม่เขียนชื่อ*] [ไม่ได้ Login] [6/3/2010 6:09:27 PM] [Hits counter=67393937] แจ้งลบ

ข้อความที่=349147

ครูคือผู้ให้ทุกอย่าง

[17] จากคุณ :[เฉลิมพร นาคนวน] [ไม่ได้ Login] [6/8/2010 12:00:34 PM] [Hits counter=67520726] แจ้งลบ

ข้อความที่=349148

ครูคือผู้ให้ทุกอย่าง

[18] จากคุณ :[เฉลิมพร นาคนวน] [ไม่ได้ Login] [6/8/2010 12:00:38 PM] [Hits counter=67520729] แจ้งลบ

ข้อความที่=349284

อยากรู้วีธีทำ

[19] จากคุณ :[ราน] [ไม่ได้ Login] [6/11/2010 9:06:40 PM] [Hits counter=67602476] แจ้งลบ


Page: 1 
[Page=1/1]

หมายเลขกระทู้ =14105 [ภาพการทำพานไหว้ครู ของน้อง KU64 คณะมนุษยศาสตร์(9 มิ.ย.47)]
หน้า=1/1
[Hits counter=98643452]